מוקד אמון 99 – הביטחון שלך

החברה מפעילה מערך סיור ובקרה מזה 35 שנה ומשרתת אלפי לקוחות קבועים במשך שנים, הנהנים מביטחון אישי לעצמם ולרכושם. שירותי המוקד שלנו נשענים על כח אדם איכותי ומערכות טכנולוגיות מתקדמות. חברת מוקד אמון 99 מאושרת ע"י משרד המשפטים ומשטרת ישראל כמוקד רמה א' ובעלת כיסוי ביטוחי מלא לכל פעילותיה. עובדי החברה נבדקים ומאושרים ע"י משטרת ישראל.